Polityka prywatności

Firma Zhermapol sp. z o.o. obecna na rynku od wielu lat dała się poznać jako firma dbająca o bezpieczeństwo swoich klientów. Chcemy, by zarówno każdy korzystający z naszych wyrobów, jak i każdy odwiedzający naszą stronę czuł się w pełni bezpiecznie. Szanujemy prawo naszych klientów do prywatności i zrobimy wszystko aby utrzymać zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Nasza „polityka prywatności” ma zapoznać Państwa ze stanowiskiem naszej firmy dotyczącym gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o klientach.

Jakie dane zbieramy?

Aby korzystać z możliwości zamówień internetowych trzeba wypełnić formularz rejestracyjny. W formularzu tym należy podać nazwę firmy, imię i nazwisko osoby zamawiającej a także login i hasło. Należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych produktach.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Zhermapol Sp. z o.o. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Do czego wykorzystujemy dane?

Gromadzone dane wykorzystywane są wyłącznie do celów marketingowych.
Dane zbierane podczas rejestracji wykorzystane są wyłącznie do umożliwienia klientowi zalogowania się do naszego systemu. W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte jedynie do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub analiz rynku.

Bezpieczeństwo danych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako samodzielna baza danych, przechowywana w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do zbioru posiada jedynie kilku uprawnionych pracowników Zhermapol Sp. z o.o mających świadomość obowiązku chronienia danych i zachowania tajemnic z nimi związanych.

Niepożądane treści

Na naszej stronie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, naganne moralnie lub uważane powszechnie za nieetyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w zasadach ochrony prywatności. Mogą być one uzasadnione zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania ze strony. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.

Kontakt

Administrator danych: Zhermapol Sp. z o.o. ul. Augustówka 14 02-981 Warszawa
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@zhermack.com