O firmie

Jakość

Zhermapol Sp. z o.o. sumiennie przestrzega wszelkich przepisów bezpieczeństwa produktów, norm i procedur produkcji oraz prowadzenia dokumentacji. Wszystkie wyroby spełniają obowiązujące w Unii Europejskiej normy jakościowe oraz standardy produkcji.

Od 2000 roku Zhermapol Sp. z o.o. posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001 oraz ISO 13485 dla wyrobów medycznych, wydane przez Jednostkę Notyfikowaną o numerze 0120 SGS United Kingdom Ltd.

Stosowanie SZJ w Spółce ułatwia spełnienie zawartych w Polityce Jakości celów jakimi są między innymi spełnienie przez wyroby Zhermapolu wymagań obowiązujących przepisów prawnych:

  • Dyrektywy Rady Europy Nr 93/42/EEC - Wyroby Medyczne ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą 2007/47/EC.
  • Ustawy Sejmu RP z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 dotyczące produktów kosmetycznych.

Dla klientów spółki uzyskane certyfikaty są konkretnym dowodem, że jesteśmy w stanie zagwarantować produkcję i dostarczanie wyrobów spełniających ich oczekiwania w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Dla Zhermapolu są również cennym atutem w utrzymaniu i zdobywaniu nowych klientów w przyszłości, oraz świadectwem przynależności do elitarnego grona producentów najwyższej jakości. Wysoka jakość wyrobów oraz zadowolenie klienta z użytkowania naszych wyrobów oraz usług są celami nadrzędnymi spółki.