Akryle  /  Płyty protez

Villacryl SP

Tworzywo akrylowe przeznaczone do wykonywania części akrylowych w protezach szkieletowych, jak również do wykonywania protez całkowitych metodą wlewową. Może być również użyte do napraw protez lub do wykonania protez czasowych lub natychmiastowych.

Zalety

- łatwy w przygotowaniu i obróbce
- umożliwia szybkie wykonanie protezy metodą wlewową z użyciem przelewów silikonowych
- zapewnia pacjentowi komfort użytkowania protezy
- dobrze maskuje konstrukcje metalową protezy szkieletowej
- wysoka estetyka protezy dzięki naturalnej kolorystyce
- stabilność barwy
- nie zawiera metali ciężkich
- obojętny biologicznie

Charakterystyka

- odcienie barwne: 0 (bezbarwny), V2 (mleczny róż żyłkowany), V4 (różowy żyłkowany)
Dane techniczne:
Proporcje mieszania 10 g proszku / 7 ml (6,7 g) płynu - protezy szkieletowe
10 g proszku / 5,2 ml (5g) płynu - protezy wlewowe
Czas przydatności do wylania 4’ (23°C) - protezy szkieletowe
2’ (23°C) - protezy wlewowe
Proces polimeryzacji 20’, 65°C, 2 bar
Wytrzymałość na złamanie 67 MPa [>60 MPa]*
Rozpuszczalność 1,4 µg/mm3 [<8 µg/mm3]*
Sorpcja 18 µg/mm3 [<32 µg/mm3]*
* w nawiasach podano wymagania normy PN-EN ISO 1567:2002 „Stomatologia – Polimery na płyty podstawowe protez zębowych”
Opakowanie handlowe:
V120V4Z04 V4: 500g + 300 ml
V120V4P05 V4: proszek 500 g
V120V2Z03 V2: 500g + 300 ml
V1200Z01 0: 500g + 300 ml
V120L06 płyn 300 ml

Akcesoria

V1001
Kolornik do akrylu H Plus
TP002
Izo-Sol 1 l
TP003
Izo-Sol 250 ml
TP019
Pasta polerska w kamieniu biała 140g
TP007
Żyłki do akrylu 5g
TP013
Kieliszek silikonowy 65 ml
TP004
Kieliszek silikonowy 25 ml
TP012
Kieliszek silikonowy 15 ml
TP005
Kieliszek silikonowy 5 ml