STOMATOLOGIA

STOMATOLOGIA  >  Podścielenia

Każdego dnia ponad 100 000 lekarzy dentystów na całym świecie używa produktów marki Zhermack.
Elite Soft Relining

Addycyjna masa silikonowa przeznaczona do wykonywania całkowitego bądź częściowego miękkiego podścielenia protezy, do zastosowania zarówno w gabinecie jak i pracowni protetycznej.
Villacryl Hard

Twarde tworzywo akrylowe polimeryzowane na zimno. Materiał przeznaczony do czasowego podścielenia protez zębowych bezpośrednio w ustach pacjenta.